„Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více… (aby naplnil svůj záměr s námi).“     Efezským 3:20, B21

Jeden autor napsal o čase: „Čas buď organizujeme nebo utrácíme, trávíme či šetříme. Přejeme si, aby nám čas něco dal … nebo zase vzal … vnímáme, jak letí … nudí nás, když se vleče. Máme hodinky a své kalendáře … přesto však, vládcem času je Bůh sám. On ho stvořil, On nás svou milující rukou prostřednictvím času omezuje, usměrňuje a vede. My můžeme být často zaskočeni neočekávaným vývojem událostí, ale Boha nepřekvapí ani katastrofální zvraty. Když však poznáš, že právě díky oněm kritickým okamžikům ti Bůh pomáhá, abys naplnil jeho záměr, tvůj pohled na život se dramaticky změní. Přemýšlej o tom, co bys dělal, kdybys jisto jistě věděl, že jsi na konci své Bohem vyměřené pouti a zbývaly by ti pouhé sekundy. I tehdy bys věřil, že Bůh prostřednictvím tvých životních okolností pracuje? Věřit Bohu, že je s tebou a že je stále při díle, je podstatou víry. „Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky“ (Židům 13:8). Čas nemůže jeho lásku ani působení jeho moci ve tvém životě nikterak omezit. Bůh s tebou byl, je i bude. Pravdou je, že i když před ním „… tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina“ (Žalm 90:4, B21), jeho hlavním záměrem zůstává dovést tě do věčnosti, ne jen pomoci ti přežít tento týden.“
Uvědom si, že v každé situaci „… působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit…“ (Efezským 3:20).