„Neodvracejte se k marnostem, které nemohou nijak prospět…“        1. Samuelova 12:21, B21

Abys uspěl v tom, k čemu tě ve tvém životě Bůh povolal, potřebuješ rozpoznat své obdarování a znát svůj cíl. Když máš v těchto dvou věcech jasno a jsi jim oddán, musíš prokázat dvě kvality: disciplínu a odhodlání.
Jeden z největších houslistů všech dob Fritz Kreisler je obě měl. V Carnegie Hall v New Yorku se tísnily davy, aby ho slyšely hrát. Jeho cesta k úspěchu ale byla hrbolatá. Jako kluk nechtěl dělat nic jiného, než hrát na housle, takže mu rodiče zaplatili hodiny. On ale nedělal takové pokroky, jaké si představovali, a po několika letech přestal do hodin chodit. V dalších letech studoval medicínu, školu ale nedokončil. Vstoupil do armády, ale selhal a nebyl povýšen. Zkusil a opustil mnoho dalších činností. Když si uvědomil, že jediný úspěch, který v životě zažil, byl spojený s hrou na housle, vrátil se ke své učitelce a řekl: „Chci hrát.“ Odpověděla: „Dobře, vezmu tě zpět jako svého žáka, ale pod podmínkou, že si osvojíš vlastnost, která je nenahraditelná a nezbytná pro to, aby ses mohl stát skvělým houslistou. Musíš projevit neporazitelné odhodlání.“
Takže ještě jednou, tady jsou kroky ke tvému úspěchu:
1) Rozpoznej své obdarování.
2) Poznej svůj cíl.
3) Věnuj se tomu procesu bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat.
4) Důvěřuj Bohu, že požehná tvou snahu.