„A tak dokud je čas, čiňme dobře všem…“ Galatským 6:10

Sledoval jsi někdy, jak vlak vjede na kolej, kde stojí několik odpojených vagonů, spojí se a společně se pohnou vpřed? Pravdou je, že pokud chceš pomáhat lidem, musíš se dostat na jejich kolej, spojit se s nimi a pomoci jim pohnout se vpřed. Předtím, než to můžeš udělat, musíš dodržet dvě pravidla:
1) Nikdy nikoho neber jako samozřejmost. Tip O’Neill, bývalý mluvčí americké Sněmovny reprezentantů, vzpomínal, že mu během jedné volby jedna z jeho starších kolegyň řekla: „Dnes jsem tě znovu volila, i když jsi mě o to nepožádal.“ O’Neill překvapeně odpověděl: „Ale já vás znám celý svůj život, paní O’Brienová. Vynášel jsem vám smetí a sekal trávník – nemyslel jsem, že bych vás o to měl žádat.“ Ona mu mateřským tónem odpověděla: „Vždycky je hezké být požádán.“
2) Věř, že každý má potenciál. Matka Tereza řekla: „Nemusíš být v žádném směru výjimečný. Já umím to, co ty neumíš, ty umíš to, co neumím já, a společně můžeme dělat veliké věci.“ Nemusíš být schopen pomoci každému, ale můžeš pomoci alespoň někomu. Ondřej z Písma je známý především tím, že představil svého bratra Petra Ježíšovi. Ale Petr nakonec k Ježíšovi přivedl zástupy. V Novém Jeruzalémě uvidíš jména všech apoštolů napsaná na dvanácti základních kamenech (viz Zjevení 21:14). A Ondřejovo jméno tam bude také. Jak to? Protože Ondřej věřil, že každý má potenciál něco změnit, když pozná Ježíše.