„… ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“        Filipským 1:6

Když Mark Matousek řekl lidem, že mu potenciálně smrtelná nemoc zachránila život, nerozuměli mu. Nebyl rád, že onemocněl. Bez toho by ale nikdy neodhalil a nevyužil sílu postavit se některým ze svých největších obav a překonat je. Napsal: „Těžkosti mohou být krví v našich svalech, která nás posunuje dopředu. Krize nás zavede na pokraj a přinutí nás pohnout se. Když tomu lidé říkají požehnání, popisují paradox. To je důvod, proč muži často dozrají ve válce a ženy jsou proměněné porodem – ožívají jako nikdy předtím.“
Pravdou je, že Bůh se angažuje na tvém duchovním růstu: „… ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista“ (Filipským 1:6). A na té cestě budeš někdy zkoušený až na samou hranici svých možností.
Jeden spisovatel napsal: „Duchovní zkoušky testují naši víru a oddanost. Vzpomínáte na Abrahama a Izáka? Nikdy necítíme větší pýchu, než když vidíme úspěch svých dětí, a Bůh měl pro Izáka velké plány. Co se mohlo pokazit? Mnoho! Stáli jsme v Abrahamových stopách a drželi se Božích zaslíbení, přesto nemoc trvá, finanční potíže dorážejí, přátelé nás zrazují a smrt volá. Abraham reagoval s důvěrou a oddaností. Nebylo to pro něho jednoduché, my známe výsledek, on ho neznal. Přesto byl připraven vzít svému synovi život. Bůh nikdy nechtěl Izákovu smrt. Chce naše celá a oddaná srdce. Když zkoušky nedávají smysl, on zaslibuje stanovit hranice, jít s námi a přinášet dobro.“