„Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny.“         Přísloví 12:11, B21

Spisovatel Chuck Swindoll ve své knize Završení mluví o muži, kterého potkal a který na něj udělal velký dojem: „S úsměvem a jiskrou mi podal ruku. Byla to ruka, o niž byste mohli škrtnout zápalku, zocelená desítkami let tvrdé dřiny. ‚Vypadáte jako člověk, který si užívá života. Čím se živíte?‘ zeptal jsem se. ‚Já? No, farmařím tam na Středozápadě.‘ Zeptal jsem se ho: ‚Co jste dělal minulý týden?‘ Řekl: ‚Minulý týden jsem dokončil sklizeň více než dvou tisíc tun kukuřice.‘ A já jsem vyhrkl: ‚Více než dva tisíce tun! Kolik vám je, příteli?‘ Nezdálo se, že by nad mou otázkou váhal nebo byl v rozpacích. ‚Zbývá mi pár měsíců do devadesátky.‘ Znovu se zasmál, jak jsem potřásal hlavou. Zažil čtyři války, velkou hospodářskou krizi, šestnáct prezidentů, devadesát středozápadních zim, kdovíkolik osobních těžkostí a stále bral život pod krkem. Musel jsem se ho zeptat na tajemství jeho dlouhého a produktivního života. ‚Těžká práce a zásadovost,‘ zněla jeho rychlá odpověď. Když jsme se rozcházeli, ohlédl se přes rameno a dodal: ‚Neber to na lehkou váhu, mladý příteli. Drž se toho!‘ Těžká práce a zásadovost! Tyhle dvě dobré vlastnosti jdou ruku v ruce a jsou podstatou dobře prožitého života. A když je budeš věrně zastávat, zažiješ v životě nejvyšší úroveň radosti a naplnění.“
Bible to říká takto: „Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny“ (Přísloví 12:11, B21).