Tři biblická pravidla úspěchu (2)

„Rozjímej nad ním ve dne v noci…“ Jozue 1:8

2) Pusť Boží slovo dovnitř. „Rozjímat“ znamená rozvažovat, hloubat nebo pozorně zkoumat. Proto slova Písma nečti jenom tak, ale pečlivě je vstřebávej. Modli se: „Mé oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně“ (Žalm 119:18, B21). Může se stát, že některé místo čteš

Tři biblická pravidla úspěchu (1)

„Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.“ Jozue 1:8

Bůh řekl Jozuovi: „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš

Modli se od srdce

„Když předstupujete před Boha, nedělejte z toho divadelní představení.“         Matouš 6:5, přel. z angl.

Ježíš řekl, že farizeové dělají z modlitby „divadelní představení“, ale že to na Boha nedělá žádný dojem. Spisovatel John Ortberg poukázal na pět věcí ohledně jejich modlitby:1) Jejich modlitby byly spíš povrchním cvičením než hlubokým budováním vztahu.2) Byly

Ptej se: „Neexistuje lepší způsob?“

„Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání … na všem, k čemu přiložíš ruku.“     5. Mojžíšova 28:8

Všimnout si problému, diskutovat o něm a stěžovat si na něj dokáže skoro každý. Osoba orientovaná na řešení ale hledá cesty, jak problém vyřešit. K takovým lidem patřil Murray Spangler. Byl správcem obchodního domu a

„Dobrý úspěch“

„… tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu…“ Jozue 1:8, ČSP

Když se Jozue stal místo Mojžíše vůdcem Izraele, Bůh mu řekl: „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, abys zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na