„Vaše vyváženost ať je známa všem lidem.“ Filipským 4:5, přel. z angl.

Abys mohl žít vyvážený život, musíš žít podle těchto dvou textů z Písma:
1) „Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží“ (1. Petrova 5:7).
2) „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil“ (1. Petrova 5:8).
Pokud jednu z těchto dvou věcí zanedbáváš, otvíráš dveře satanovi, aby na tebe mohl útočit. Když je něčeho příliš mnoho, dokonce i dobrých věcí, vzniká problém. Například práce je dobrá. Když jí ale je příliš, způsobuje stres, a to může vyústit v nemoc, rozmrzelost, depresi a zhroucení tvých vztahů. Jídlo je dobré. Příliš mnoho jídla však může vést k vážným zdravotním problémům. Je dobré mít v životě řád. Pokud se ale staneš perfekcionistou, můžeš sám sebe i druhé okolo dovést k šílenství. Každá oblast tvého života, která ztratí vyváženost, tě připraví o radost, kterou Bůh chce, abys měl. Zachovat si v životě rovnováhu je jednou z největších výzev, jimž musíš čelit.
„Vaše vyváženost ať je známa všem lidem“ (Filipským 4:5, přel. z angl.). Pokud jsi vysoce organizovaný člověk, všimni si slova „vyváženost“. Znamená nezacházet do extrémů. Pastore, vynikej ve službě, ale nezanedbávej svou rodinu. Rodiči, nezabývej se jen vyděláváním na živobytí; také se raduj s těmi, pro něž to děláš. Snaž se vždy vypadat co nejlépe, ale nebuď svým vzhledem posedlý, protože to není skutečné měřítko tvé osobní hodnoty. Podívej se na svůj život a polož si otázku: „Ve kterých oblastech mi chybí vyváženost?“ A pak popros Boha, ať ti pomůže vyváženosti opět dosáhnout.