„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem … jako muže a ženu je stvořil.“         1. Mojžíšova 1:27

Proč oslavujeme narozeniny svých dětí? Protože jsme podobně jako Bůh pomohli něco stvořit. Slavný americký fotbalový trenér Vince Lombardi řekl: „Radost spočívá ve vytváření, ne v udržování.“ Je chybou se domnívat, že Bůh se zajímá jen o „duchovní věci“ a o „světské“ ne. Ano, musíš duchovně růst. Musíš ale také používat dary, které ti Bůh dal, abys zde na zemi naplnil své poslání a stal se požehnáním pro druhé. Nepotřebuješ být bohatý ani mít vysoké IQ, abys mohl být kreativní. Můžeš být kreativním kadeřníkem, přijít s novým kuchařským receptem nebo můžeš vytvořit pracovní příležitost pro vězně, díky níž si vybudují nový život. To není jen světské, to je duchovní!
Všimni si, že kříž se skládá ze dvou trámů: svislého a vodorovného. Svislý trám představuje náš vztah s Bohem, to, co chce pro nás dělat on, a co chce, abychom pro něho dělali my. Vodorovný představuje to, k čemu nás povolal, abychom si tím sloužili navzájem.
Možná si říkáš, že nejsi příliš kreativní. Jakmile objevíš svůj dar, který ti Bůh dal, uvolní to tvou tvořivost. Pavel napsal: „Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar … ať ho užívá…“ (Římanům 12:6). Přestaň sám sebe shazovat jen proto, že nejsi tak kreativní, jak bys chtěl být. Kreativní myšlení nemusí být nutně myšlením originálním. Lidé si originální myšlení mytologizují. A přitom kreativní myšlení je většinou jen spojením nápadů jiných lidí, s nimiž se setkáš na své cestě. Dnešní slovo pro tebe tedy zní: Buď kreativní.