„Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!“         Filipským 2:13, B21

Dobré nápady budeš mít jedině tehdy, když dokážeš nápady ocenit. Jinak budeš životem jenom proplouvat a budeš žít z nápadů jiných. Kreativní myslitelé:
1) Prozkoumají všechny možnosti. Zvážení mnoha možností pomáhá stimulovat vlastní představivost, a představivost má klíčový význam pro kreativitu. Albert Einstein řekl: „Představivost je důležitější než znalosti.“ Proč? Protože hledá nové způsoby, jak znalosti uplatnit.
2) Využívají nejednoznačnost. Kreativní lidé nemají potřebu potlačovat nejistotu. Vidí v životě všelijaké rozpory a mezery a baví je tyto mezery zkoumat nebo je vyplňovat pomocí své představivosti. Když narazíš na nenaplněnou potřebu, můžeš buď dojít k závěru, že se s tím nedá nic dělat, nebo se modlit a hledat způsob, jak tuto potřebu naplnit (viz Filipským 4:19).
3) Vítají nekonvenčnost. Kreativita zkoumá mimo vyšlapané cesty. Kingman Brewster, bývalý prezident Yaleovy univerzity, řekl: „Existuje určitá souvislost mezi kreativitou a bláznovstvím. Proto s radostí snášejme blázny.“ Jestli chceš podporovat kreativitu, musíš být ochoten snášet originalitu a podivínství.
4) Nebojí se selhání. Americký filozof Charles Frankel řekl: „Úzkost je základní podmínkou intelektuální a umělecké tvorby.“ Kreativita vyžaduje ochotu vypadat hloupě. Znamená to šplhat na větev, i když vím, že se větve často lámou. Kreativní lidé tyto věci vědí, ale stále hledají nové nápady. Nedovolují, aby jim nápady, které nefungují, zabránily přicházet s těmi, které fungují.