„Moudrost shůry je … mírumilovná…“ Jakub 3:17

Zdá se, že někteří lidé se vyžívají v konfliktech. Vždycky se zaměří na druhé, hádají se, dávají najevo nesouhlas nebo se snaží něco vyprovokovat. Dělají to jen pro zábavu, ne že by vášnivě věřili, že mají v té věci pravdu. Rychle se do něčeho zamíchají a pletou se do sporů jiných lidí, i když z toho nemohou nic mít. Takoví lidé vypadají sebevědomě, ale dělají špatná rozhodnutí, takže se ostatní učí je ignorovat a nebrat je vážně. Potřebují „pokaždé vyhrát“, aby ze sebe měli dobrý pocit.
Pro své vztahy s druhými lidmi potřebuješ „moudrost shůry“. Když ji budeš mít, nebudeš mít zapotřebí dát každému jinému mat jen proto, abys ukázal, jak jsi silný nebo chytrý. Pravá sebedůvěra, včetně důvěry ve vlastní schopnost dělat dobrá rozhodnutí, vychází zevnitř. „Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj“ (Jakub 3:17-18).
Jestliže se budeš řídit těmito biblickými principy, budeš vědět, zda je spor hoden tvé pozornosti nebo ne. Když budeš mít stále před očima vítězství, které ti Bůh předestřel, uvědomíš si, že některé věci prostě nestojí za tvůj čas a pozornost. Ve výsledku se budeš lépe rozhodovat o svém životě i o svých vztazích.