„Bůh … mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou…“ Žalm 18:33

Zpěvačka Dolly Partonová ve svém životopise napsala: „Moje střední škola byla malá, takže při slavnosti na závěr studia dostal každý z nás příležitost říct své plány do budoucna. ‚Já jdu na vysokou,‘ řekl jeden chlapec. ‚Já se vdám a odstěhuji se do Maryvillu,‘ řekla další dívka. Když přišla řada na mne, řekla jsem: ‚Já jdu do Nashvillu a stanu se hvězdou.‘ Celá aula vybuchla smíchy. Byla jsem zmatená. Ten smích ale jen posílil mé rozhodnutí svůj sen uskutečnit. Možná že nebýt reakce davu toho dne, zhroutila bych se pod tíhou těžkostí, které přicházely. Někdy získáváme inspiraci opravdu zvláštními způsoby.“
Každý biblický hrdina, bez výjimky, překonával potíže a protivenství. David napsal: „Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral, učinil mě volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil … S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají … Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou, ten dává mým nohám hbitost laně, na mých posvátných návrších mi dopřává stanout … Opásals mě statečností k boji; ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš“ (Žalm 18:19-20, 30-34, 40).