„Manóach prosil Hospodina: ‚… co máme dělat s chlapcem, který se má narodit.‘“     Soudců 13:8

Následující modlitbu napsal generál Douglas MacArthur, velký hrdina druhé světové války. Týkala se jeho vroucně milovaného syna. Jestli jsi rodič, můžeš si ji nechat po ruce a často se ji modlit.
„Zbuduj mého syna, Pane. Syna, který bude dostatečně silný, aby věděl, kdy je slabý, a dostatečně odvážný, aby se postavil čelem strachu, když se bude bát; který bude hrdý a neochvějný při čestné porážce a pokorný i velkorysý při vítězství. Zbuduj mi syna, který bude mít rovnou páteř; syna, který tě bude znát. Veď jej, prosím, nikoliv cestou snadnou a pohodlnou, ale cestou tlaků, obtíží a náročných úkolů. Na ní ať se učí obstát v bouři a mít soucit s těmi, kteří selhávají. Zbuduj mi syna, jehož srdce bude čisté, jehož cíle budou vysoké; syna, který ovládne sám sebe dřív, než se bude snažit ovládat jiné; který se naučí smát, ale nikdy nezapomene, jak plakat; který dosáhne budoucnosti, ale nikdy nezapomene na poučení z minulosti. A až toto vše bude mít, přidej mu, prosím, dostatek smyslu pro humor s tím, aby vždycky věděl, kdy být vážný, ale aby nikdy nebral příliš vážně sám sebe. Dej mu pokoru, aby si vždy dokázal připomínat jednoduchost velikosti, otevřenou mysl pravé moudrosti, mírnost opravdové síly. Pak se já, jeho otec, odvážím zašeptat: ‚Nežil jsem nadarmo.‘“