„… hrajte dovedně na harfu.“ Žalm 33:3, přel. z angl.

Jestli chceš „dovedně hrát“, musíš to dělat dobře a musíš usilovat o dokonalost, pokud jde o talenty, které máš od Boha. Jeden spisovatel to vyjadřil slovy: „Mezi devadesáti devítiprocentním a stoprocentním nasazením je pozoruhodný rozdíl. Při stoprocentním vidíš problémy v jejich průběhu až do jejich vyřešení. Při devětadevadesátiprocentním pořád ještě můžeš najít způsob, jak jít cestou nejmenšího odporu. Žijeme v kultuře, v níž je dokonalost výjimkou, ale Boží slovo říká: ‚Buď … jiným člověkem a ať je ta svěží novost patrná na všem tvém konání‘ (Římanům 12:2, přel. z angl.). Musíš být ochoten zaplatit cenu, která je taková: ‚Abys mohl zvítězit … musíš si odepřít mnoho věcí, které by ti bránily v nejlepší možné výkonnosti‘ (1. Korintským 9:25, přel. z angl.). Lidé budou posuzovat tvůj charakter podle výše tvých ideálů, šíře tvého soucitu, hloubky tvého přesvědčení a délky tvé vytrvalosti. U každého úkolu přemýšlej, jak by to šlo udělat lépe.“
Jestli pro tebe není žádný problém řešit početní úlohy, vynikni jako účetní. Pokud jsi zdatný v komunikaci, staň se tím nejlepším učitelem, jakým můžeš být. Jsi-li vizionář schopný inspirovat jiné, staň se nejlepším možným vedoucím. Bývalý prezident Yaleovy univerzity upozorňuje, že Hamlet by nikdy nemohl být napsán komisí, Monu Lisu by nemohl namalovat nějaký klub nebo Nový zákon sepsat konference. Tvůrčí nápady obvykle bývají záležitostí jedinců. A skvělou věcí v životě je, že když se nehodláš smířit s ničím jiným než s tím nejlepším, často toho dosáhneš!