„Zrcadlo odráží tvář člověka, ale to, jaký skutečně je, ukazují … přátelé, které si vybírá.“     Přísloví 27:19, přel. z angl.

To, jaký jsi, se odráží v přátelích, které si vybíráš. Pokud je například tvůj život neproduktivní a stagnuje, podívej se na lidi, jakými se obklopuješ. Přátelství, dobrá i špatná, naznačují směr, kterým se ubíráš. „Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle“ (Přísloví 13:20). Trápení má rádo společnost, proto se vyhýbej lidem s negativním myšlením. Je lepší cestovat sám, než trávit život posloucháním lidí, kteří tě strhávají dolů. Pokud si porozumíš se správnými lidmi, můžeš získat „štědrou odměnu“ (viz Kazatel 4:9, B21).
Spisovatel John Mason napsal: „Čím méně se spolčuješ s některými lidmi, tím více se bude tvůj život zlepšovat. Správní přátelé a správné styky z tebe vytvoří originál. Znáš ten typ lidí, o kterých mluvím – když jsi s nimi, zjistíš, že jsi méně kritický, plný víry a máš vizi pro budoucnost. Když tě chce ďábel zastrašit nebo zastavit, obvykle k tomu nepoužívá cizí lidi. To tví přátelé buď dodají tvé vizi další rozměr, nebo tvůj sen zadusí. Jak rosteš v Bohu, budou se tvé vztahy měnit. Někteří přátelé nebudou stát o to, abys šel kupředu; budou tě chtít zadržet tam, kde jsou sami. Jak ale poznamenal Edwin Louis Cole: ‚Když dovolíš, aby tvůj svět utvářeli jiní lidé, vytvoří ti ho vždycky příliš malý.‘ Ne každý má právo mluvit ti do života. Respektuj ty, s nimiž tě Bůh spojil, aby ti pomohli. Bůh se stará o lidi pomocí jiných lidí, a kdo svůj život posiluje správnými přátelstvími, je moudrý.“