Odpověz na tyto dvě otázky

„Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře…“ Římanům 15:13

Nejprve se zamysli, jaký je právě teď tvůj vztah s Bohem? Pochybuješ o jeho zaslíbeních, o povolání pro svůj život, o své schopnosti ho slyšet, o jeho zalíbení v tobě nebo o tom, zda jsi dost dobrý, aby byl s

Požehnání přichází díky „konání“

„… plním tvé příkazy.“ Žalm 119:166, B21

Stan Mooneyham ve své knize Traveling Hopefully napsal: „Půjdu, až někoho obdaruji, až uposlechnu, ale nejdříve se vždycky najdou důvody, proč něco odložit, a někdy mohou být i opodstatněné. Můj blízký přítel a já jsme byli povoláni do služby kazatele společně a společně jsme šli na

Opravdu náročné přikázání

„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.“         Jan 15:12

Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15:11). Co musíš dělat, abys měl v životě jeho radost? Ježíš to říká hned v následujícím verši: „To

Důvody k vděčnosti

„Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží … pro vás.“ 1. Tesalonickým 5:18

Vděčnost nám není přirozená, zato stěžování si ano. Nikdo neměl více důvodů stěžovat si než Josef. Opuštěný, zotročený, zrazený a vykořeněný. To by mohly být názvy kapitol jeho životního příběhu. Přesto, když o tom mluví, neslyšíme hořkost. Místo

Cesta pouští

„A otázal se: ‚Kterou cestou potáhneme?‘ On odvětil: ‚Směrem k … poušti.‘“         2. Královská 3:8

Izraelci zjistili, že pro ně cesta do zaslíbené země povede přes poušť. Jeden biblický učitel to nazval „Boží smrtící místo“. Řekl: „Životní zkušenosti z pouště jsou smrtící pro věci, které ve tvém chození s Bohem způsobují, že