Nenech se rozptylovat (2)

„Pracuji na velikém díle. Nemohu se uvolnit.“ Nehemjáš 6:3, B21

Když došlo na obnovu hradeb Jeruzaléma, Nehemjáš zjistil, že ne všichni kolem něho chtějí, aby uspěl. Nepřátelé se snažili jeho práci zhatit pomocí dvou věcí – vyhrůžek a pomluv. Přesto se mu podařilo hradby Jeruzaléma obnovit za méně než dva měsíce. Jak to

Nenech se rozptylovat (1)

„Tvé oči ať vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe.“         Přísloví 4:25, B21

Před lety se v národním parku Everglades na Floridě stala letecká katastrofa. Když se letadlo blížilo k letišti v Miami, selhala světelná signalizace vysunutí přistávacího podvozku. Letadlo kroužilo nad bažinami Everglades a posádka kontrolovala, zda jde o

Dej modlitbám více času

„Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.“         1. Paralipomenon 16:11

V knize Catherine Marshallové The Closer Walk vypráví její manžel Leonard LeSourd o začátku jejich manželství. „Catherine čekaly obrovské změny. Prodala svůj vysněný dům ve Washingtonu a přestěhovala se do Chappaqua, abych mohl dojíždět za svou prací

Jak moc jsi „hladový“?

„… dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.“ Žalm 107:9

Úspěšní lidé jsou často jen lidé, kteří měli o trochu větší hlad a žízeň po úspěchu než my ostatní. Po čem jsme my toužili, o to oni usilovali. Napoleon se narodil v chudobě. Spolužáci ve škole se mu posmívali. On se

Vybírej si moudře své boje

„Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát…“ 2. Mojžíšova 18:23

Dobrý generál ví, že je chyba pokoušet se bojovat na příliš mnoha frontách najednou. Když jsi příliš roztažený do šíře, jsi slabší a zranitelnější! A totéž platí v životě. Aby ses vyhnul zbytečnému stresu, nesmíš dovolit, aby tě rozrušila každá maličkost. Jinými