Modlitba za tvé děti

„Děti jsou dědictví od Hospodina…“ Žalm 127:3, B21

Když tě někdo tak moc miluje, že ti odkáže dědictví, měl by sis toho vážit a podle toho s tím dědictvím nakládat. Bible říká, že tvé „děti jsou dědictví od Hospodina“ (viz Žalm 127:3, B21). Tady je tedy modlitba za ně:„Pane, nedokážu ani vyslovit, jak

Požádej Boha o strategický plán

„… uslyšíš za sebou slovo: ‚To je ta cesta, jděte po ní…‘“ Izajáš 30:21

Ježíš pochopil strategický plán pro svůj život – vykoupení lidstva – a řídil se podle něj každý den. Proto se mohl na konci svého života modlit: „Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi

Nehleď na lidi, hleď na Ježíše

„… Petr … řekl Ježíšovi: ‚Pane, co bude s ním?‘“  Jan 21:21

Bible říká: „Petr se obrátil a spatřil, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval, ten, který byl při večeři po jeho boku a který se ho tehdy otázal: ‚Pane, kdo tě zrazuje?‘ Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi: ‚Pane,

Vypořádej se se stresem ve svém životě

„Má přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout.“ 2. Mojžíšova 33:14, B21

Nezvládáš? Nejsi sám. Mojžíš, jeden z největších vůdců v dějinách, se tak stresoval kvůli povinnostem, které musel vykonávat, že chtěl zemřít. Namítneš, že to určitě nebyla Boží vůle pro něho, a máš pravdu. Nestačí ale znát Boží vůli, musíš dělat

Buď moudrý a neporovnávej se!

„… tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost.“     2. Korintským 10:12

Ježíš vyprávěl: „Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé,