„… zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou .“         Filipským 3:13, B21

Dokud se držíš minulosti, nikdy nebudeš schopen zvládnout budoucnost. Minulost může být nesnesitelně těžkým břemenem, když ji vláčíš za sebou. Způsob, jak se jí zbavit, je přestat o ní přemýšlet. Přestaň na ni myslet a mluvit o ní.
Satan ti bude tvou minulost vytrvale připomínat, protože chce, abys v ní uvízl. Nemusí to tak ale být. Své myšlenky si můžeš volit. Možná se ti zdá, že na to nemůžeš přestat myslet. Ale můžeš! Předtím, než se Pavel setkal s Kristem, ničil církev a vydával křesťany na smrt. Později se vracel do některých z těch měst, a kdo tam na něho čekal? Vdovy. Sirotci. Lidé, kterým zničil život. Kdyby to nedokázal překonat, nikdy by nenaplnil Boží plán. Pavel netrpěl ztrátou paměti, uměl si minulost vybavit. Věděl ale, že mu Bůh odpustil a že odpustil i sám sobě, a rozhodl se na minulost zapomenout. „… jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou“ (Filipským 3:13, B21). Všimni si slov „jde mi jen o jedno“. Když se rozhodneš zapomenout, Bůh ti to umožní, a dá ti milost a pokoj, abys mohl jít dál. V důsledku budeš silnější a moudřejší.
Pokud tě minulost svírá vinou, odsouzením, hanbou, obviňováním nebo lítostí, dovol Bohu, aby ti odpustil, vysvobodil tě a umožnil jít dál.