„… dá ti vše, oč požádá tvé srdce.“  Žalm 37:4

Tvá schopnost po něčem toužit je darem od Boha. Je to silný motivační faktor. Představ si dvě děti na plaveckém tréninku. Jedno přišlo proto, že sledovalo olympijské hry a chce jednou vyhrát zlatou medaili. Druhé je tam proto, že mu to nařídil otec. Co myslíš, které z nich má větší pravděpodobnost se na olympiádu dostat?
V 1. Mojžíšově čteme: „Jákob tedy sloužil za Ráchel sedm let; bylo to pro něho jako několik dní, protože ji miloval“ (1. Mojžíšova 29:20). Komu může sedm let těžké práce připadat jako pouhých pár dnů? Někomu, kdo pracuje na svém snu! Ježíš vyprávěl podobenství o muži, který také měl silnou touhu splnit si svůj sen. Když objevil pole, na němž byl ukrytý poklad, šel, prodal všechno, co měl, a koupil to pole (viz Matouš 13:44). Stejné pocity měli lidé, když naslouchali Ježíšovi; byli tak fascinovaní jeho pokojem, odvahou a moudrostí, že si s touhou v srdci říkali: „Chci mít to, co má on.“
Mohou být naše touhy někdy zavádějící? Určitě! Abys jim mohl důvěřovat, musíš udělat dvě věci:
1) Nade vše musíš toužit po vztahu s Bohem. „Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce“ (Žalm 37:4).
2) Ujisti se, že tvé touhy jsou v souladu s jeho vůlí. „Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si“ (Žalm 40:9, B21).
Když Boha a jeho Slovo učiníš středem svého života, pak můžeš „touhám svého srdce“ důvěřovat. A Bůh je bude naplňovat!