„Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý.“ Žalm 34:9

Když ti Bible říká, co máš dělat, můžeš se k tomu postavit dvěma různými způsoby: buď jako k úkolu, nebo jako k příležitosti. První se týká tvých povinností. Měl bys platit daně, měl bys svého psa držet na vodítku, měl by sis udělat řidičák. Druhý způsob ti přináší život. Měl by sis udělat přestávku, měl bys poznat kus světa, měl bys ochutnat tenhle zákusek.
„Měl bys“ v Ježíšových kázáních jsou především příležitostmi. Jakmile si to uvědomíš, můžeš se začít cítit provinile, protože tvá touha po Bohu není dostatečně hluboká. Problémem je, že více touhy po Bohu nezískáš tím, že si prostě řekneš „měl bych“. On je ale tak milostivý a trpělivý ve svém čekání na tvé „chci“, že je ochotný s tvou upřímností pracovat. Proto ve svém Slově říká: „Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý“ (Žalm 34:9).
Slovo „okuste“ je nabídkou vyhlášeného šéfkuchaře. Neznamená to, že musíš sníst všechno, stačí jen ochutnat; pokud ti to nebude chutnat, dojídat nemusíš. Šéfkuchař je však přesvědčen, že když ochutnáš první sousto, od dalších se už neodtrhneš. Pravdou je, že čím více čteš Boží slovo a modlíš se, tím více tě naplňuje a přitahuje. Jistěže to začíná disciplínou. Ale když vydržíš, stane se ti to potěšením.