„… uslyšíš za sebou slovo: ‚To je ta cesta, jděte po ní…‘“ Izajáš 30:21

Ježíš pochopil strategický plán pro svůj život – vykoupení lidstva – a řídil se podle něj každý den. Proto se mohl na konci svého života modlit: „Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil“ (Jan 17:4).
Strategické plánování je rozhodující pro úspěch každého podnikání. Strategie vykoupeného Božího dítěte, kterým jsi, by měla pocházet od Boha, jinak tě mínění lidí může zavést na scestí. Také Ježíš mohl snadno sejít z cesty kvůli požadavkům davu nebo špatným nápadům svých učedníků. Jak se mu podařilo odolat? Díky nocím stráveným v modlitbách a setkáním s Otcem za úsvitu, když hledal jeho vedení. Ježíš žil podle této zásady: „Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn … jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal“ (Jan 5:19, 30).
Jestli hledáš plán pro svůj život, první knihou, kterou by sis měl přečíst, by měla být Bible. Nepřijímej plán někoho jiného, pokud ti Bůh neřekne, abys to udělal. Jinak skončíš zklamaný. Možná tě napadlo, zda má Bůh pro tvůj život strategii a plán a zda ti to odhalí. Ano, má. „… uslyšíš za sebou slovo: ‚To je ta cesta, jděte po ní…‘“ (Izajáš 30:21).