„Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát…“ 2. Mojžíšova 18:23

Dobrý generál ví, že je chyba pokoušet se bojovat na příliš mnoha frontách najednou. Když jsi příliš roztažený do šíře, jsi slabší a zranitelnější! A totéž platí v životě. Aby ses vyhnul zbytečnému stresu, nesmíš dovolit, aby tě rozrušila každá maličkost. Jinými slovy, vybírej si moudře své boje. Nedělej z krtin hory. Předtím než budeš některému problému věnovat svůj čas, energii a emoce, zeptej se sám sebe, nakolik je důležitý a kolik času, úsilí a energie je vhodné mu obětovat. Snaž se rozpoznat, co je opravdu důležité, a na to se zaměř. Nauč se rozeznávat rozdíl mezi podstatným a nepodstatným.
Mojžíš se vyčerpal, protože osobně řešil každý problém, spor nebo krizi, které mezi Izraelci vznikly. Možná si myslel, že to musí dělat, protože je vůdce národa. Až jeho tchán mu řekl: „Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami … Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát … Mojžíš svého tchána uposlechl a učinil všechno, co řekl“ (2. Mojžíšova 18:22-24).
Přemýšlej o tom: Tvůj život je i tak plný stresu a napětí, proč tedy přidávat další, pokud se tomu můžeš vyhnout? Až budeš v pokušení pustit se do „boje“, na chvíli se zastav a spočítej si, zda se to vyplatí a co tě to bude stát. Nechoď do války, z níž nemůžeš získat „žádnou kořist“.