„Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.“         1. Paralipomenon 16:11

V knize Catherine Marshallové The Closer Walk vypráví její manžel Leonard LeSourd o začátku jejich manželství. „Catherine čekaly obrovské změny. Prodala svůj vysněný dům ve Washingtonu a přestěhovala se do Chappaqua, abych mohl dojíždět za svou prací v Guideposts v New Yorku. Mé děti, desetiletá Linda, šestiletý Chester a tříletý Jeffrey, předtím prožily dva velmi těžké roky, kdy se musely přizpůsobovat různým chůvám. Když se pak měly přestěhovat do nového domu v Chappaqua, navíc k ‚nové mamince‘, kterou jim táta přivedl, měly smíšené pocity. Catherinin syn Petr, jemuž bylo devatenáct, procházel obdobím vzpoury na univerzitě v Yale. Catherine a já jsme tedy měli tolik věcí k modlitbám, že jsme začali každé ráno vstávat o hodinu dříve, abychom společně četli Bibli a hledali odpovědi u Boha. Její tehdejší deník ležel při těchto ranních modlitebních časech otevřený vedle nás a ona tam zaznamenávala naše měnící se potřeby a neměnící se Boží věrnost.“ Když rostou životní tlaky, musíš se modlit více, nikoliv méně. Ježíš vstával před svítáním, aby se modlil. Někdy se modlil celou noc. Jindy opustil zástupy i s jejich požadavky, aby se modlil.
Proč se modlit? Protože tvá síla, pokoj, radost a efektivita jsou přímo úměrné času strávenému na modlitbách. Proč se tedy nemodlíme denně? Ze stejného důvodu, proč lidé v lednu začnou chodit do posilovny a v únoru s tím končí. Modlitba vyžaduje disciplínu, kterou máš v rukou jen ty. Zato přináší bohatou odměnu. Fanny Crosby to vyjádřila ve své písni: „Ta čistá radost v každičké chvíli u tvého trůnu strávená! Před tebou klečet na modlitbách, to rozhovor milý dvou přátel blízkých znamená.“