„Tvé oči ať vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe.“         Přísloví 4:25, B21

Před lety se v národním parku Everglades na Floridě stala letecká katastrofa. Když se letadlo blížilo k letišti v Miami, selhala světelná signalizace vysunutí přistávacího podvozku. Letadlo kroužilo nad bažinami Everglades a posádka kontrolovala, zda jde o chybu zařízení nebo jen o vadnou kontrolku. Když se letovému inženýrovi stále nedařilo kontrolku vymontovat, ostatní členové posádky se připojili, aby mu pomohli. Zatímco se potýkali s kontrolkou, nikdo si nevšiml, že ztrácejí výšku. Důsledkem bylo, že se letadlo zřítilo do bažiny a na palubě zahynulo sto jedna pasažérů. Vše se stalo kvůli tomu, že se posádka zabývala šestidolarovou žárovičkou a nevěnovala se tomu, co bylo nejdůležitější.
V životě budeš často v pokušení věnovat se tomu, co se zdá být naléhavější, místo tomu, co je důležité. Když se na něco soustředíš, neustále budeš řešit dilema: „Jak si vybrat to nejlepší z toho, co je pouze dobré? Mám se zaměřit na dlouhodobý cíl nebo na krátkodobý?“ Nesmíš se nechat rozptylovat. Tvůj úkol je příliš důležitý. Šalomoun řekl: „Tvé oči ať vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou bezpečné. Neuchyluj se vpravo ani vlevo…“ (Přísloví 4:25-27, B21).