„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.“         Jan 15:12

Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15:11). Co musíš dělat, abys měl v životě jeho radost? Ježíš to říká hned v následujícím verši: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás“ (Jan 15:12). Máš pocit, že je to opravdu náročné přikázání? Samozřejmě, a budeš na sobě muset hodně pracovat a dozrát k tomu, abys ho naplnil. Aby sis ale mohl užít život, jaký Ježíš pro tebe má, musíš se tomuto přikázání podřídit!
Bůh má rád rozmanitost, proto stvořil lidi s rozdílnými temperamenty a osobnostmi. Když stvořil prvního člověka, prohlásil, že je to „dobré“. Takže nejenže existují rozličné typy lidí, ale v každém je něco „dobrého“ a ty bys to měl hledat. Hodně nepříjemností v našem životě je způsobeno tím, že lidé nejsou takoví, jací bychom chtěli, a nedělají to, co bychom chtěli.
Co s tím? Jak si můžeš užívat každý den, když se musíš potkávat s nepříjemnými lidmi? Tak, že se rozhodneš je milovat. Nemusí se ti zamlouvat jejich chování, ale musíš je milovat navzdory jejich chování. Když se nad tím zamyslíš, Bůh s tebou jedná stejně, ne? Klíč k milování nepříjemných lidí je tento: Ti lidé většinou mají v životě nějaké trápení. Když začneš jejich bolest léčit, začnou se cítit lépe a začnou se k tobě chovat lépe.