„Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře…“ Římanům 15:13

Nejprve se zamysli, jaký je právě teď tvůj vztah s Bohem? Pochybuješ o jeho zaslíbeních, o povolání pro svůj život, o své schopnosti ho slyšet, o jeho zalíbení v tobě nebo o tom, zda jsi dost dobrý, aby byl s tebou spokojený? Pokud ano, je toto slovo určeno právě tobě: „Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře…“ (Římanům 15:13). Všimni si, že když přestaneš důvěřovat Bohu a začneš spoléhat na své vlastní úsilí, ztrácíš radost a pokoj. Stalo se ti to už? Pokud je chceš získat zpět, musíš se vymanit z pochybností a začít znovu věřit!
Za druhé, jaký máš právě teď vztah sám k sobě? Jeden křesťanský autor napsal: „Jediný vztah, který jsem sám k sobě dlouhá léta měl, byly pochybnosti. Pochyboval jsem o svých rozhodnutích, o svém vzhledu, zda říkám nebo dělám správné věci, zda jsem milý Bohu nebo komukoliv jinému. Věděl jsem, že se sebou nejsem spokojený, jak by tedy se mnou mohl být spokojený Bůh nebo někdo druhý? Ty roky zoufalství jsou už za mnou, protože teď vím, že Boží milost mě přikrývá jako závoj. Vím, že to je pouze díky Ježíšovi, v němž jsem spravedlivý a přijatý. Jaká radost! Byl jsem tak svázán zákonickým náboženstvím, že si na něj vždycky budu muset dávat pozor. Teď ale umím rozpoznat jeho příznaky.“
Pavel napsal: „Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho“ (Galatským 5:1). Přestaň pochybovat o své spáse, o sobě i o Bohu!