„Chceš být zdráv?“ Jan 5:6

Ježíš položil nemocnému muži neobvyklou otázku: „Chceš být zdráv?“ (Jan 5:6). Třicet osm let ho jeho stav činil nepohyblivým, kupoval mu soucit druhých, a to mu možná dávalo důvod si myslet, že není za nic zodpovědný. Ale všichni jsme zodpovědní za dvě věci: za své postoje a za své volby.
Každý z nás prožil nějaké zranění. Pokud se však stále vracíš ke dvacet let staré záležitosti, nejsi oběť okolností, ale oběť své volby. Kdo tedy je „obětí volby“? Ten, kdo si myslí, že negativní zájem je lepší než žádný zájem! Ježíš řekl: „… odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení“ (Marek 11:25). Tato slova předpokládají, že nejprve někdo ublížil tobě. Také tě však činí zodpovědným za reakci na takového člověka. Ježíš učil, že pokud neodpustíš, nemůžeš sám dostat odpuštění, až ho budeš potřebovat. Ať už ti minulost vzala cokoliv, jestli zůstaneš zahořklý, budoucnost ti sebere mnohem víc. Možná si říkáš: „Kdyby tak přišli a požádali o odpuštění!“ Na tohle čekáš? To je ztráta času! Klíč ke štěstí máš v rukou ty, ne oni. Tím klíčem je odpuštění. Čekáš, že někdo přijde a odpustí ti dříve, než odpustíš sám sobě? Co když se to nikdy nestane? Zde je recept na vysvobození:
1) Omluv se, pokud je to třeba.
2) Naprav to, pokud je to možné.
3) Odpusť sám sobě.
4) Jdi dál.
Chceš se uzdravit? K tomu vedou tyto kroky.