„Vezmi si věřícího a měj Pánovo požehnání.“ 1. Korintským 7:39, přel z angl.

Bible nás učí, že základem dobrého manželství není jen každodenní sdílení stejného lože, ale také každodenní sdílení stejných hodnot a cílů. Bez toho je to jako mluvit na sebe cizím jazykem. Nebudeš vždycky souhlasit, ale musíš to přijmout. Pokud chcete dosáhnout stejného cíle, musíte sledovat stejnou mapu. Stejně jako při stavbě domu musíte postupovat podle schváleného projektu.
Po určité době zjistíte, že fyzická intimita sama o sobě nestačí. Možná to pomůže na jednu noc, ale vydržet celá léta vyžaduje opravdové přátelství a sdílenou víru v Boha. Mluvím o manželích, kteří spolu komunikují beze slov, protože jejich životy řídí stejné cíle a zásady. A když se objeví problémy, a ony se vždycky objeví, hledají řešení u stejného zdroje – u Boha. Když se život Adama a Evy pokazil, přišli v rajské zahradě před Boha společně, protože s ním oba měli vztah. Nakonec, jak vyřešit problém, když se jeden z partnerů domnívá, že žádný problém není?
Skutečná intimita přichází, když je oddanost jednoho druhému silnější než kdy předtím. Umožňuje vám to být spolu, aniž byste na sebe museli dělat dojem. Jeden spisovatel to vyjádřil slovy: „Když víme, že jsme milovaní pro to, kým jsme, stáváme se zdravějšími ve svém smýšlení a důvěrnějšími ve svém vyjadřování. Jsme osvobozeni od strachu z odmítnutí a úzkosti, že musíme podávat nějaké výkony.“