„Když se pomodlili, otřáslo se místo…“ Skutky 4:31

Jsi v situaci, kdy se cítíš být ohrožený? Pokud ano, všimni si čtyř věcí, které učedníci udělali, když se cítili ohrožení tehdejšími náboženskými autoritami:
1) Vtáhli do děje Boha. „Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby…“ (Skutky 4:29). Mluvil jsi o tom s Pánem? Pokud ti problém nestojí za to, aby ses za něj modlil, nestojí ani za to, aby sis s ním dělal starosti! Bůh by měl být první, s kým o něm mluvíš, ne poslední. Modlitby jsou dveře, jimiž Bůh vstupuje do tvé situace, tak ho nezapomeň pozvat.
2) Modlili se za větší víru. „… dej svým služebníkům, aby s odvahou … mluvili tvé slovo…“ (Skutky 4:29). Je nereálné myslet si, že všechny tvé otázky budou zodpovězeny a všechny tvé obavy zmizí. Víra a strach budou vždy patřit k životu. Aby ses stal vítězem, musíš se naučit nechávat vyhladovět svůj strach a krmit svou víru Božím slovem (viz Římanům 10:17).
3) Očekávali, že Bůh zasáhne. „… vztahuj svou ruku…“ (Skutky 4:30). Nezůstaň sedět na židli s rukama v klíně a nečekej, že Bůh bude jednat. Přejdi do útoku. Když se učedníci ocitli v bouři, čteme: „Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině“ (Matouš 14:25, B21). Ano, Ježíš pracuje i na noční směně! Je k dispozici, kdykoliv zavoláš.