Objevil jsi svůj životní záměr?

„… které povolal podle svého záměru.“ Římanům 8:28, B21

Pokud chceš, aby se ti v životě dařilo, musíš objevit záměr, který pro tebe Bůh má, a plně se mu vydat. Bible říká: „Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru“ (Římanům 8:28, B21).

Budeš odměněný

„… vaše práce není … marná.“ 1. Korintským 15:58

Je snadné zapomenout, že tento svět není tvým domovem a že budeš trávit věčnost s Kristem v domově, který on pro tebe speciálně připravuje. Až přijdeš do nebe, budeš odměněný podle toho, jak jsi splnil svůj úkol na zemi. Bible to nejen učí, ale

Je to tíha břemene, co tě udržuje v chodu

„… žiji ve víře v Božího Syna …“ Galatským 2:20, B21

Jeden muž zdědil starožitné hodiny s mosazným kyvadlem. Sledoval, jak kyvadlo pohybuje těžkým závažím ze strany na stranu. „Jaká zátěž pro sto let staré hodiny,“ pomyslel si. Jednoho dne otevřel prosklená dvířka a závaží z kyvadla sundal. „Proč jsi odstranil naše závaží?“

Neber si odmítnutí osobně

„… nabyli moci ve slabosti …“    Židům 11:34, ČSP

Vždy se snaž být otevřený ke konstruktivní kritice, ale neber si odmítnutí osobně. Nenech si svůj obraz o sobě samém přebarvit názory těch, kteří nevidí tvé nejlepší kvality a potenciál. Všichni úspěšní lidé mají jedno společné – museli se vyrovnávat s odmítnutím.V roce 1902

Úspěch podle Božích pravidel

„Dbejte tedy na slova této smlouvy a dodržujte je, abyste měli úspěch ve všem, co budete dělat.“    5. Mojžíšova 29:8

Dva muži spolu rozmlouvali a jeden řekl: „Znáš tajemství úspěchu?“ Druhý odpověděl: „Ne, jaké je to tajemství?“ „To ti nemohu prozradit,“ řekl první. „Proč?“ „Protože to je tajemství,“ prohlásil první muž.Úspěch, jak ho