„… vždyť jak (člověk) v duchu uvažuje, takový opravdu je.“ Přísloví 23:7, ČSP

Dokud v roce 1954 nevstoupil na scénu Roger Bannister, někteří experti tvrdili, že pokořit čtyřminutovou hranici v běhu na jednu míli je fyzicky nemožné. Vycházeli z toho, že když se to dosud nikomu nepovedlo, je to proto, že to není možné. Bannister to nejen dokázal, ale započal tím nový trend. Historie neustále dokazuje, že rekordy jsou od toho, aby byly překonávány.
S Bohem na své straně máš šanci prorazit! Pavel řekl: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu“ (Filipským 4:13). Viděl jsi někdy cvičené blechy ve sklenici? Zůstanou ve sklenici, ačkoli není zavřená. To proto, že když je cvičitel poprvé do sklenice zavře, blechy se zoufale snaží vyskočit ven, ale stále narážejí na víčko. Nakonec po mnoha bolestivých nezdarech přestanou skákat a usadí se v novém domově. Když je pak víčko odstraněno, blechy zůstávají v zajetí myšlení, které jim říká: „Smíš vyskočit jen takhle vysoko, výš ne!“
Jaká alegorie! Ježíš však řekl, že přišel, aby „propustil zdeptané na svobodu“ (viz Lukáš 4:18). Zdeptané čím? Předešlými selháními, tvrdou kritikou, paralyzujícím strachem, špatným učením, fyzickým, emocionálním, duševním nebo duchovním omezením. Jinými slovy, Ježíš přišel, aby pomohl odstranit víčko z tvého myšlení! Bez ohledu na to, jak špatná byla tvá minulost, budoucnost, kterou pro tebe chystá, je mnohem lepší a stojí za to o ni usilovat a bojovat.