„Jdu, abych vám připravil místo.“ Jan 14:2

Jedna žena si objednala dodání dvou kytic. Jedné pro kamaráda, který přestěhoval svou firmu na nové místo, a druhé na pohřeb jiného kamaráda, který právě zemřel. V květinářství ale objednávky zaměnili. Ve výsledku přítel, který přestěhoval firmu, obdržel kytici se stuhou „Upřímnou soustrast“, zatímco na hrobě se objevila kytice se stuhou „Blahopřeji k novému místu“.
Jako vykoupené dítě Boží také jednoho dne uslyšíš slova: „Blahopřeji k novému místu.“ Nebe není nějaký „stav mysli“ nebo nebeský kyberprostor. Je to místo připravované pro připravené lidi. Bible hovoří o „veškeré rodině na nebi i na zemi“ (viz Efezským 3:15, B21). Možná tě tam čeká někdo, koho jsi miloval a ztratil, a můžeš se těšit, že se s ním znovu setkáš. Možná bys rád věděl, jestli se tam budeme vzájemně poznávat. Určitě! Copak bychom mohli v nebi vědět méně než tady na Zemi? Pavel řekl: „… potom poznám důkladně, jak jsem byl také sám poznán“ (1. Korintským 13:12, ČSP). Nejenže se navzájem poznáme, ale budeme po celou věčnost společně hodovat a radovat se. Představ si to skvělé jídlo bez cholesterolu! Žádné nemoci! A nejlepší ze všeho je, že už nebude žádný zármutek: „A (Bůh) setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly“ (Zjevení 21:4, ČSP).
Došel jsi ve svém životě do bodu, kdy s jistotou víš, že kdybys dnes zemřel, půjdeš do nebe? Tuto jistotu můžeš mít, když začneš důvěřovat tomu, kdo zaplatil za všechny tvé hříchy a nabízí ti dar věčného života.