„Tobě není nic nemožného.“ Jeremjáš 32:17

Bůh může vyřešit jakýkoli problém, protože ho nelimitují naše lidská omezení:
1) Nelimituje ho čas. Může vmžiku udělat to, co by normálně trvalo roky. „Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo“ (Žalm 147:15). Může urychlit přirozený proces tvého uzdravení; může urychlit tvou sklizeň požehnání, abys mohl jednou rukou sít a druhou hned sklízet (viz Amos 9:13).
2) Nelimituje ho nedostatek. Když Izraelci opouštěli Egypt, Bůh jim dal pokyn, aby si od svých utiskovatelů vyžádali stříbro a zlato. To proto, že jim Egypťané dlužili výplatu i s úroky za čtyři sta let nazpátek! Když se rozhodli v poslušnosti následovat Boha, zlomil řetězy jejich nedostatku a oni dostali zpět vše, co jim bylo upřeno. Ať už ti satan vzal cokoliv, Bůh to může obnovit a zdvojnásobit (viz Zacharjáš 9:12).
3) Nelimituje ho nepřítel. Mojžíš řekl Izraelcům: „Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte“ (2. Mojžíšova 14:13). Jak Bůh jedná se satanovou mocí? Povýší tvou moc! „… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě“ (1. Janova 4:4). Satan vzal Ježíše na vrcholek chrámu, ale neměl právo do něho strčit – a nemůže strčit ani do tebe. Postav se na Boží slovo a vzepři se ďáblu!
4) Nelimituje ho nic dalšího – pouze naše pochybnosti. Dokázal, aby sekera vyplavala, aby osel promluvil, aby se mrtvý po čtyřech dnech vrátil k životu. Nemá žádný problém. Tak vstaň a vyznej: „… pro tebe není nic nemožné!“ (Jeremjáš 32:17, B21).