„Nelžete jedni druhým…“ Koloským 3:9, ČSP

Pokus se upřímně odpovědět na následující otázky: Uchýlil by ses ke lži, aby ses dostal z problémů? Byl bys schopen korupce? Snažil by ses vyhnout následkům svého jednání? Přemýšlej o tom.
V jednom obsáhlém průzkumu se lidí ptali: „Co bys byl ochoten udělat za deset miliónů dolarů?“ Dvacet pět procent respondentů uvedlo, že by bylo ochotno opustit svou rodinu. Dvaceti třem procentům by nevadilo stát se na týden prostitutkou. Sedm procent prohlásilo, že by bylo ochotno zabít cizího člověka. Jsi v šoku? Možná si myslíš, že ty bys nikdy nic takového neudělal. Průzkum ale ukázal, že křesťané odpovídali téměř stejně jako nekřesťané, když by měli například zfalšovat daňové přiznání, předstírat nemoc, když jsou zdraví, podvádět své kamarády nebo pomlouvat druhého, aby sami vypadali lépe. Přemýšlej sám, udělal jsi v poslední době něco ze zmíněných věcí? Pokud ano, pečlivě a s modlitbou si přečti následující slova: „Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele“ (Koloským 3:9-10, B21).
Zvláštní pozornost věnuj slovům „obléci se do nového člověka“. Poctivost je oděv, který musíš oblékat každý den. Začni tedy mluvit pravdu, jenom pravdu a nic než pravdu – k tomu ti dopomáhej Bůh. Mysli pravdu. Stůj tváří v tvář pravdě. Miluj pravdu. Usiluj o pravdu. Choď v pravdě. Od dnešního dne se rozhodni, že budeš vždycky upřímný.