„… odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám…“ Koloským 3:13, B21

Jak můžeš pomoci svým dětem, když vaši rodinu rozbije rozvod? Nejdříve přestaň mluvit o tom, kdo je nepřijímá, a obklop je lidmi, kteří je přijímají. Tvá rodičovská láska může udělat mnoho, aby vykompenzovala zanedbávání druhými.
Vysvětluj jim, že lidé někdy jdou společně, jindy se rozdělí. Připomínej jim, že „Ken“ a „Barbie“ jsou jen panenky, a připravuj je na život v reálném světě. Povzbuzuj je, aby byly silné a nepropadaly sebelítosti. Jak budou vyrůstat, uč je, že když potkají někoho, koho budou muset „změnit“, aby ho mohly „milovat“, znamená to, že to není ten pravý. Pravá láska totiž umí žít se silnými i slabými stránkami pod jednou střechou, protože „láska přikryje množství hříchů“ (viz 1. Petrova 4:8). Skutečná láska přikrývá chyby podobně, jako povinné ručení kryje řidiče při nehodě. Nepoužívej své děti jako zbraň určenou k vykonání pomsty. Ujisti se, že chápou, že ses rozvedl ty, a ne ony. Vysvětli jim, že někdo nemusí být vhodný jako partner, ale může zůstat dobrým rodičem. Když z nich sejmeš vinu a stud, mohou se všichni pohnout kupředu.
Zahořklost je zloděj, ty jí ale nemusíš dovolit, aby vás připravila o pokoj, kreativitu, píseň či naději na lepší budoucnost. Pamatuj si – co bylo, bylo, teď je teď. Pro tebe i tvé děti musí existovat nějaké „teď“, tak ať začne dnes. Boží zaslíbení je: „Hle, činím něco docela nového…“ (Izajáš 43:19). Takže můžeš začít znovu a jinak.