„Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti…“ 4. Mojžíšova 21:4

Aby Izraelci došli do zaslíbené země, museli obejít edómskou zemi. To jejich putování značně prodloužilo a „lid propadl na té cestě malomyslnosti“ (viz 4. Mojžíšova 21:4). Můžeme si z toho vzít poučení: Nejlepší způsob, jak se vyhnout problému, je vyřešit ho. Mezi tebou a tvou „zaslíbenou zemí“ může ležet množství problémů, které bude třeba vyřešit. To, že rozpoznáš překážky jako přechodné testy svého odhodlání, schopností a víry v Boha, ti příliš neprospěje, pokud nevíš, jak s nimi pracovat. Pojďme se podívat, jak problémy řešit.
Za prvé si uvědom, že problémy budeš mít vždycky. Jeden vysokoškolák poslal na konci semestru své matce tento e-mail: „Rupnul jsem u zkoušky, zítra se vracím domů. Připrav na to tátu.“ Obdržel odpověď: „Táta je připraven. Připrav se ty!“ Al Davis, majitel fotbalového týmu Oakland Raiders, řekl: „Dobrý vedoucí nepovažuje problémy za něco zvláštního. Jsou pro něho běžnou záležitostí. Pokud něco děláš, očekávej problémy. Pokud máš rodinu, očekávej problémy. Pokud se staráš jen sám o sebe a snažíš se být v pohodě, očekávej problémy. Když jde vše podle plánu, je to příjemné překvapení. Jestli to tak ale není, i když jsi všechno správně naplánoval, nebuď z toho tak frustrovaný. Nečekaný problém je problém. Očekávaný problém je příležitost.“
Pavel napsal: „Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit … buď sláva…“ (Efezským 3:20-21). Problém, s nímž dnes bojuješ, je pro Boha jen příležitostí, jak pro tebe nebo skrze tebe zrealizovat to, co bys ty sám jinak nezvládl.