„Hospodin je síla má a štít můj…“ Žalm 28:7

Za druhé musíš identifikovat skutečný problém. Někdy tě lékař může vyléčit, jindy ti předepíše léky, které ti umožní pohodlněji žít s tvým problémem. Nejdříve však musí provést diagnózu. Filozof Abraham Kaplan rozlišuje mezi problémy a nesnázemi: „Problém je něco, s čím jde něco udělat. Pokud se s něčím nedá nic udělat, pak to není problém, ale nesnáz. Je to něco, co musíš zvládnout, co musíš vydržet. Když jednáš s nesnází jako s problémem, můžeš propadnout až frustraci, zlobě nebo depresi. Mrháš svou energií a děláš špatná rozhodnutí. Když nakonec všechny pokusy selžou, vzdáš se a připadáš si jako oběť.“
Jeden příklad. Pokud žiješ v manželství, možná jsi „skřivan“ a tvůj partner „sova“ (nebo naopak). To není problém, to je nesnáz. Nedá se to změnit. Nemůžeš změnit to, jak je člověk vnitřně nastaven. Pokud se o to přesto pokusíš, zažijete spoustu konfliktů, které stejně nic nevyřeší. Nicméně vaše obtíže s hledáním způsobu společného trávení času kvůli rozdílnému nastavení jsou problémem, který je možné vyřešit.
Jinak řečeno: Někdy tě Bůh z těžké situace vysvobodí, jindy ji využije k tomu, aby posílil tvůj charakter, který má dorůstat do Kristovy podoby. Ano, může dokonce tvé vzdychání obrátit v píseň. David řekl: „Hospodin je má síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, mé srdce jásá, svou písní chci mu děkovat!“ (Žalm 28:7, B21).