„Nato jsem řekl: ‚Cožpak člověk jako já bude utíkat? … Nevstoupím!“         Nehemjáš 6:11, ČSP

Za třetí se musíš k problému postavit čelem. Když Nehemjášovi vyhrožovali nepřátelé, někteří jeho přátelé mu řekli, aby se schoval v chrámu. On ale odpověděl: „Cožpak člověk jako já bude utíkat? … Nevstoupím!“ (Nehemjáš 6:11, ČSP). Poté šel a během dvou měsíců postavil hradby Jeruzaléma. Úžasný výkon.
Před lety byla populární televizní reklama o závislostech a zneužívání. Ukazovala typickou rodinu doma – děti si hrály, matka vysávala koberec a otec četl noviny. Mohla to být kterákoli rodina kdekoliv, až na jeden problém – v místnosti s nimi byl obrovský slon. Ačkoli viděli, že jim ztěžuje život a musejí ho stále obcházet, zdálo se, že ho ignorují a předstírají, že neexistuje. Tato reklama dala vzniknout sloganu „slon v místnosti“. Používá se pro problémy, které nechceme řešit, a proto předstíráme, že je všechno v pořádku. Na problém obvykle reagujeme jedním ze čtyř způsobů:
1) Utíkáme. Snažíme se utéct, ale problém nás vždy dostihne.
2) Snažíme se zapomenout. Doufáme, že když na problém nebudeme myslet, odejde. Ale problém se většinou ještě zhorší.
3) Bojujeme s tím. Jenže čemu se bráníme, to odolává, a problémy nejsou výjimkou.
4) Čelíme tomu. Podíváme se na problém realisticky a zabýváme se jím. Pokud jsme moudří, sáhneme po Boží pomoci a odvážně řekneme: „Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?“ (Židům 13:6).