„Bůh teď chce … ukázat … svou přerozmanitou moudrost.“ Efezským 3:10, B21

Za sedmé se zkus na problém podívat z různých úhlů. Pavel hovoří o „přerozmanité Boží moudrosti“ (viz Efezským 3:10, B21). Abys porozuměl slovu „přerozmanitá“, představ si diamant. Pokaždé, když ho trochu natočíš, ukáže světlo jiný aspekt jeho krásy. Boží moudrost obsažená v Bibli je přesně taková – odhaluje různé aspekty a přístupy k problému.
Jedna žena stanula před soudem za zabití svého třetího manžela. Soudce jí položil otázku: „Co se stalo s vaším prvním manželem?“ Odpověděla mu: „Zemřel na otravu houbami.“ Pak se jí zeptal: „A co váš druhý manžel?“ Žena odpověděla: „Také zemřel na otravu houbami.“ Nakonec se soudce zeptal na třetího manžela. Odpověděla: „Zemřel na otřes mozku.“ Soudce se zeptal: „Jak to?“ Odpověděla: „Protože neměl rád houby!“
Ale teď vážně, většina problémů má mnoho řešení, proto žádný problém nemůže dlouho odolávat útoku soustředěného myšlení. Takže zažehni svou Bohem danou kreativitu, zapni soustředěné myšlení a využij všechny své zdroje. K těm zdrojům patří i lidé. Vyřešil již tento problém někdo jiný? Jak to udělal? Problémy, které tě obklopují, často nejsou tak důležité jako lidé kolem tebe. Když Josef přišel s plánem na záchranu Egypta před hladomorem, faraón řekl: „Když ti to vše dal Bůh poznat, nikdo nebude tak zkušený a moudrý jako ty. Budeš správcem mého domu a všechen můj lid bude poslouchat tvé rozkazy“ (1. Mojžíšova 41:39-40). Sečteno a podtrženo – s Boží pomocí nalezneš více než jeden způsob řešení problému.