„Dbejte tedy na slova této smlouvy a dodržujte je, abyste měli úspěch ve všem, co budete dělat.“    5. Mojžíšova 29:8

Dva muži spolu rozmlouvali a jeden řekl: „Znáš tajemství úspěchu?“ Druhý odpověděl: „Ne, jaké je to tajemství?“ „To ti nemohu prozradit,“ řekl první. „Proč?“ „Protože to je tajemství,“ prohlásil první muž.
Úspěch, jak ho definuje Bůh, ovšem žádným tajemstvím není. Ve svém Slově opakovaně říká, že chce, abychom byli v životě úspěšní. Ale jako se lišíme jeden od druhého vzhledem tváře, stejně se liší i Boží plán na úspěch pro každého z nás. Úspěchem zkrátka je odhalit Boží vůli pro svůj život a naplnit ji.
Představme si televizi s HDTV rozlišením. Tato technologie umožňuje na obrazovce zobrazit více bodů, takže obraz je prakticky jako živý. Nazývá se to „super čistý obraz“. Ať se díváš zdálky či zblízka, obraz je naprosto čistý – žádné rozmazané řádky, žádné deformace, žádné stíny. Jak by vypadal úspěšný život ve vysokém rozlišení? Aby bylo možné najít takovou úroveň jasnosti, je třeba se ponořit do Božího slova a zjistit, co o úspěchu říká Bible. „Dbejte tedy na slova této smlouvy a dodržujte je, abyste měli úspěch ve všem, co budete dělat“ (5. Mojžíšova 29:8). Když Bůh stvořil člověka, jedna z prvních vět, které mu řekl, byla: „Ploďte a množte se…“ (1. Mojžíšova 1:22). V knize Jób čteme: „Tvé počátky budou nicotné oproti hojnosti, jež čeká tě“ (Jób 8:7, B21). Úspěch, jak ho definoval Bůh, přichází s upozorněním, o němž není diskusí: Bůh ti žehná proto, aby tě učinil požehnáním pro druhé.