„… nabyli moci ve slabosti …“    Židům 11:34, ČSP

Vždy se snaž být otevřený ke konstruktivní kritice, ale neber si odmítnutí osobně. Nenech si svůj obraz o sobě samém přebarvit názory těch, kteří nevidí tvé nejlepší kvality a potenciál. Všichni úspěšní lidé mají jedno společné – museli se vyrovnávat s odmítnutím.
V roce 1902 obdržel začínající mladý autor zamítavý dopis od vydavatele poezie The Atlantic Monthly. Osmadvacetiletý básník našel v balíčku s prvotinou své básnické sbírky strohou poznámku: „V našem časopisu není pro vaše energické verše prostor.“ Přesto se stal jedním z nejoblíbenějších a nejpopulárnějších amerických básníků všech dob. Kdo to byl? Robert Frost. V 1907 zamítla univerzita v Bernu mladému studentu fyziky doktorskou disertaci. Přesto tento student navždy změnil vědecký svět. Kdo to byl? Albert Einstein. Když šestnáctiletý student dostal vysvědčení od svého učitele rétoriky, byla k němu připojená poznámka „výrazně neúspěšný“. On se však s tímto hodnocením nesmířil. Kdo to byl? Winston Churchill.
Ve výčtu hrdinů víry v listu Židům čteme: „… nabyli moci ve slabosti, stali se silnými ve válce…“ (Židům 11:34, ČSP). To může být i tvá zkušenost. David, který v životě zažil ohromné neúspěchy, napsal: „Hospodin je má síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal…“ (Žalm 28:7, B21). Jediní lidé, kteří tě mohou zklamat, jsou ti, o které se opíráš. Tak se méně opírej o lidi a více o Boha.