„… vaše práce není … marná.“ 1. Korintským 15:58

Je snadné zapomenout, že tento svět není tvým domovem a že budeš trávit věčnost s Kristem v domově, který on pro tebe speciálně připravuje. Až přijdeš do nebe, budeš odměněný podle toho, jak jsi splnil svůj úkol na zemi. Bible to nejen učí, ale uvádí i podrobnosti. Musíš mít na paměti tyto tři skutečnosti:
1) Svou největší odměnu dostaneš v nebi, nikoli na zemi. Ano, existují pozemské odměny (viz Marek 10:30), Bůh si ale vyhrazuje právo udělovat svá největší požehnání v den, kdy „dílo každého vyjde najevo“ a člověk „dostane odměnu“ (viz 1. Korintským 3:13-14). Tvá současná služba bude určovat tvé postavení potom, proto dávej Bohu vždy to nejlepší.
2) Tvá odměna bude založena na kvalitě, nikoli na kvantitě. Člověk je fascinován množstvím nebo postavením, Boha se však dotýká upřímnost. Odmění tě podle toho, co jsi udělal s tím, co jsi měl, a podle srdce, které jsi do toho vložil. To znamená, že pokud jde o odměny, máme všichni stejnou příležitost.
3) Tvá odměna může přijít později, ale nikdy o ni nepřijdeš. Přemýšlej o tom. Když jsi udělal, co bylo třeba, ale cítíš se ignorovaný a nepochopený, pamatuj si: „… vaše práce není … marná“ (1. Korintským 15:58). Když jsi udělal správnou věc, ale nedočkal ses uznání, nezapomeň, že tvoje práce není marná. Když jsi sloužil, dával a přinášel oběti, a pak jsi ustoupil do pozadí, abys přenechal všechnu slávu Bohu, pamatuj, že tvoje práce není marná. Vždyť Ježíš řekl: „… tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“ (Matouš 6:4).