„… které povolal podle svého záměru.“ Římanům 8:28, B21

Pokud chceš, aby se ti v životě dařilo, musíš objevit záměr, který pro tebe Bůh má, a plně se mu vydat. Bible říká: „Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru“ (Římanům 8:28, B21). Ústředním bodem tvého života by mělo být objevování a činění Boží vůle. To, čemu věříš, určí směr, kterým se vydáš, i cíl, kterého dosáhneš.
Je velký rozdíl mezi talentem a záměrem. Jsi povolán podle Božího záměru, ne podle svého talentu. Když jsi talentovaný, ale nejsi povolaný, budeš se cítit dobře kdekoliv. To proto, že talent samotný je slepý – vnímá všechny příležitosti jako rovnocenné. Pokud si však uvědomuješ, že Bůh má pro tebe záměr, který řídí tvůj život, některé věci prostě neuděláš, protože víš, že by tě odvedly od Božího záměru, nebo ho oslabily, či úplně zmařily. Být „povolán podle Božího záměru“ ti umožní rozvíjet svůj talent tak, jak to souvisí s Boží vůlí pro tebe. Místo abys prosil Boha o požehnání pro to, co děláš, popros ho, aby odhalil svůj záměr pro tvůj život. Jakmile ho objevíš a začneš ho naplňovat, budeš požehnaný, protože jeho plán je požehnaný! Přečti si to ještě jednou: „Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru“ (Římanům 8:28, B21).
Takže objevil jsi Boží záměr pro svůj život? Pokud ne, vejdi do jeho přítomnosti a zůstaň v ní tak dlouho, dokud ti ho neodhalí. Je to jediný způsob, jak nalézt smysl života.