„… buďte stále horlivější…“ 1. Korintským 15:58

Až příště půjdeš kolem McDonaldu, přemýšlej o krédu jeho zakladatele Raye Kroce: „Vytrvej! Nic na světě nemůže nahradit vytrvalost. Talent to nebude, není nic běžnějšího než neúspěšní lidé s talentem. Genialita to také nebude. Nedoceněný génius – to je téměř přísloví. Vzdělání také ne, svět je plný vzdělaných chudáků. Pouze vytrvalost a odhodlání jsou všemocné.“
Když čteš v jedenácté kapitole epištoly Židům o hrdinech víry, zjistíš, že zavírali tlamy lvům, uskutečňovali spravedlnost, dosahovali zaslíbení, a dokonce křísili mrtvé. Je to velkolepý seznam úspěchů. Ale uprostřed toho výčtu se náhle objeví slova: „… bývali posilněni v slabosti, stávali se silnými v boji…“ (Židům 11:34, B21). Všimni si, že začínali jako slabí a stali se silnými. Jak? Díky vytrvalosti a odhodlání! Problém je, že nejsme vždy ochotní bojovat za to, čeho chceme dosáhnout. Bez konfliktu se však žádné dobývání neobejde.
Jeden anglikánský biskup kdysi zavtipkoval: „Jak to, že všude, kam přišel apoštol Pavel, měli revoluci, a všude, kam přijdu já, mají šálek čaje?“ Pavel nesplýval s okolím, on vyčníval! Na své první misijní cestě byl kamenován, až si mysleli, že už je mrtvý. Při druhé cestě ho vsadili do vězení. Jak to mohl zvládnout? Jindy se modlil a chválil Boha, dokud se dveře jeho vězeňské cely neotevřely. Dnešní slovo pro tebe tedy je: „… buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně…“ (1. Korintským 15:58). Pokud přemýšlíš nad svým životním krédem, přivlastni si toto.