Vybuduj si své základní přesvědčení

„Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem…“ Daniel 1:8

V čem byl Danielův problém? Co bylo špatného na tom, jíst nejlepší jídlo v zemi? Většina lidí přežívala na mizerné stravě. Daniel měl příležitost jíst doslova jako král. Proč takový tvrdý postoj? Pokud se ponoříš do kulturních reálií tehdejší doby, zdá

Překonat stres (8)

„… já vám dám odpočinout.“ Matouš 11:28

Pokud je pro tebe břímě, které neseš, příliš těžké, nenaložil ti ho Ježíš. Možná to udělali druzí, možná sis jej na sebe vzal sám, ale Ježíš na tom podíl nemá. „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Překonat stres (7)

„Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“        Marek 6:31, B21

Udělej si čas, aby sis užíval života. Ježíš to tak dělal. „Tehdy jim řekl: ‚Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.‘ Těch, kdo k nim přicházeli a zase odcházeli, bylo totiž tolik, že

Překonat stres (6)

„Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.“    Marek 1:35

Udělej z modlitby svůj každodenní zvyk. Modlitba velmi ulevuje stresu. Ježíš začínal svůj den modlitbou. Často se během dne zastavil, aby se modlil, a každý den modlitbou zakončil. Jestliže si Ježíš, který byl

Překonat stres (5)

„Ustanovil jich dvanáct … aby je posílal kázat“ Marek 3:14

Nesnaž se všechno dělat sám. Jeden z důvodů, proč jsme ve stresu, je naše představa, že všechno závisí na nás. Ježíš to dělal jinak. Vybral si, vyškolil a zmocnil dvanáct dalších, aby s ním mohli sdílet jeho dílo. Delegoval svou práci. Zapojil druhé.