Překonat stres (4)

„Také ostatním městům musím zvěstovat Boží království, vždyť k tomu jsem byl poslán.“     Lukáš 4:43

Zaměř se v jedné chvíli jen na jednu věc. Táhne tě to různými směry? Lidé to Ježíšovi neustále dělali a snažili se ho odvést od jeho životního cíle. Bible říká: „Když nastal den, vyšel z domu a šel

Překonat stres (3)

„… vím, odkud jsem přišel a kam jdu.“ Jan 8:14

Musíš vědět, čeho chceš dosáhnout. Ježíš řekl: „… vím, odkud jsem přišel a kam jdu“ (Jan 8:14). Můžeš to říct také? Pokud si nebudeš plánovat život a stanovovat si priority, budou tě druzí nutit dělat to, co si oni myslí, že je důležité.

Překonat stres (2)

„Nesnažím se zavděčit sobě, ale tomu, který mě poslal.“ Jan 5:30, přel. z angl.

Musíš vědět, komu se snažíš zavděčit. Ježíš se nesnažil zavděčit všem; není to tedy od tebe pošetilé, když se snažíš dělat něco, co ani Kristus sám nedělal? Ježíš měl tuto otázku vyřešenou: „Zavděčím se Bohu, a tečka.“ A

Překonat stres (1)

„Řekli mu: ‚Kdo jsi ty?‘ Ježíš jim odpověděl: ‚Co vám od začátku říkám.‘“ Jan 8:25

Ježíš byl neustále pod tlakem. Na jeho čas byly kladeny vyčerpávající nároky. Málokdy měl pro sebe soukromí, a pořád ho někdo vyrušoval. Lidé ho opakovaně nechápali, kritizovali a zesměšňovali. Byl pod obrovským tlakem, ale přesto zůstával v pokoji.

Pamatuj na přehlížené a opomíjené

„… ujímejte se pře vdovy.“ Izajáš 1:17

V novozákonní společnosti neexistoval systém sociálního zabezpečení. Proto apoštol Jakub napsal: „Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky…“ (Jakub 1:27). Možná je tohle ten druh služby, který jsi hledal. Jedinou kvalifikací, kterou k ní potřebuješ, je vzpomenout si, jaké