„Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“ 
    Přísloví 22:6

Matka, která kouří, předává svému dítěti v mateřském mléce nikotin. Neúmyslně kontaminuje své dítě vlastní neřestí. A stejné to je, když svým dětem předáváme věci jako hořkost, vinu a nejistotu. Proto potřebujeme Boží pomoc. Jen Bůh dokáže vyléčit kořen našeho problému a prolomit kruh.
Nikdo nedokáže tvé děti vyučit víře jako ty. Základ, na kterém budou stavět, musíš položit ty. Neuč je ale jen doktrínu, vystav je své víře. Vyprávěj jim, kdo tě provedl těžkými obdobími. Až se pak setkají s vlastními problémy, budou vyzbrojeny lépe než souborem náboženských pravidel. Budou mít samy důvěru v Boha.
A přestaň si vyčítat dřívější chyby, každý máme věci, které bychom rádi udělali jinak. Pravda je, že Bůh může změnit dopad tvé minulosti a zabránit neštěstí v budoucnosti. Je Bohem obnovy: „Hle, všecko tvořím nové“ (Zjevení 21:5). Může přetvořit špatné ve správné, zlé v dobré a umožní ti vlít Boží moudrost a lásku do tvých dětí. Tohle je tvá životní šance, tak se jí chop! Opusť včerejšek a chop se zítřka. Děti jsou tvým zítřkem, jsou tebou formovány. Dej jim ochutnat Boží věci, když jsou malé, a až vyrostou, svět je nikdy neuspokojí.