„Já jsem se proto narodil…“ Jan 18:37

Když stál Ježíš před Pilátem, řekl: „Já jsem se proto narodil, a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě“ (Jan 18:37). Ježíš věděl, proč se narodil a k čemu byl povolán, a zamě?il se na?to jako?laser. A?ty jsi povol?nřil se na to jako laser. A ty jsi povolán jít v jeho šlépějích (viz 1. Petrova 2:21).
Pokud jde o životní cíl, jsou tři typy lidí:
1) Ti, kteří nemají životní cíl. Jsou přelétaví, bezcílně plují životem. Chodí do školy, získají práci, změní práci, najdou si partnera, vymění partnera, stěhují se z domu do domu, z místa na místo, odejdou do důchodu, a nakonec zemřou. Ve skutečnosti nežijí, jen existují.
2) Ti, kteří mají špatný životní cíl. Mohou být velmi úspěšní. Jsou to lidé, kteří vyšplhali po žebříčku finančního, politického a společenského úspěchu jenom proto, aby zjistili, že jejich žebřík je opřen o špatnou zeď. Buď zjistí příliš pozdě, nebo dokonce nikdy, že minuli smysluplný život, který by pozitivně ovlivnil druhé.
3) Ti, kteří mají správný životní cíl. Vědí, pro co byli stvořeni. Vědí, proč je Bůh poslal na tento svět, a dělají vše pro to, aby tento cíl naplnili. To je život, který vytvoří úsměv na Boží tváři. Je to trvalý úspěch. Nemá nic společného s popularitou, mocí nebo majetkem. Všechno je zaměřeno na cíl, protože to je ta jediná věc, která přináší Boží jistotu úspěchu.
Takže znáš cíl svého života? Pokud ne, požádej Boha, a on ti ho zjeví.