„… kdo je mistrem svého díla, v královských službách octne se…“        Přísloví 22:29, B21

Začal tvrdě pracovat jako sekční dělník pro železniční společnost. Když dostal příležitost pracovat několik dnů v dopravním oddělení, sáhl po ní. Během té doby ho jeho nadřízený požádal o nějaká důležitá fakta a čísla. „Ať je mám na stole, až se za tři dny vrátím.“ Ten mladý muž nevěděl nic o účetnictví, ale pracoval tři dny a tři noci bez spánku, a když se vedoucí vrátil, měl vše nachystané. To mu získalo respekt a obdiv jeho nadřízeného, a jakmile se uvolnilo stálé místo, mladého muže na tu pozici doporučil. Postupem času byl mnohokrát povýšený, a pokaždé byl pochválený za svou pečlivost a důvěryhodnost. Nakonec skončil jako viceprezident společnosti Ralston Purina v Saint Louis v Missouri, což je jeden z největších světových výrobců krmiv pro domácí zvířata.
Bible říká: „Viděls muže, který je zběhlý v svém díle? Před králi bude stávat; nebude stávat před bezvýznamnými“ (Přísloví 22:29). V biblickém překladu The Message to Eugene Peterson parafrázuje takto: „Pozoruj lidi, kteří jsou dobří v tom, co dělají – zruční pracovníci jsou vždycky žádaní a obdivovaní; nikdy nehrají druhé housle.“ Ať už si to uvědomuješ nebo ne, jsi ve své práci sledovaný. Tvůj charakter, tvá pracovní morálka a tvůj přístup jsou sledované. A nebudeš odměněný pouze za to, jaké úkoly jsi splnil, ale také za svůj přístup a způsob, jakým jsi je dokončil.