„Všechno má určenou chvíli … čas smát se … čas poskakovat … čas milovat…“        Kazatel 3:1-8

Kdy sis naposledy našel čas smát se, tančit a milovat? Pamatuješ si to vůbec? Slovy neznámého básníka: „Tohle je čas zpola přečtené stránky, rychlé zkratky a bláznivého úprku. Zářivý rytíř s napnutými nervy, prostý skok a krátká přestávka. Opálení zpod lampy zakrátko, velký záběr na špatném místě. Zmožený mozek, bolest na srdci, zdřímnutí než vypukne jaro. A je po legraci!“
Alarmující slova, že? Musí to tak ale být? Ne. Jestli to ve tvém životě teď tak je, je pravděpodobné, že jsi to tak sám chtěl. A jsi také jediný, kdo to může změnit! Říkáš, že jsi zaneprázdněný? Všichni jsme zaneprázdnění. Kdo říká, že si nemůžeš užívat života, i když se tempo zrychluje? Bůh určitě ne!
Chuck Swindoll napsal: „Odmítám odsouvat dobrou náladu na zadní sedadlo vždycky, když zodpovědnost převezme řízení. Když je zábava pryč, je to proto, že jsme ji nechtěli, ne proto, že by byla nevhodná. Je mi jedno, jestli je tvůj seznam úkolů dlouhý přes celý horizont. Potřebuješ znovu nabýt rovnováhu a udělat si čas na smích, tanec a milování. Proč? Protože to říká Bible! Navíc si tě tvá rodina a tví přátelé mnohem více užijí, když to budeš dělat.“
Žalmista řekl: „Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho“ (Žalm 16:11). Tak do toho – užívej si života tak, jak to Bůh zamýšlel; konec bude dříve, než se naděješ.